Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Czy słyszeliście kiedyś powiedzenie, że jeśli nie pracujesz nad spełnieniem swoich marzeń ktoś inny cię zatrudni, żebyś pomógł mu spełnić jego? Te słowa najlepiej oddają motywację wielu z nas, by wreszcie porzucić bezpieczną, aczkolwiek nie zawsze lubianą posadę i stworzyć coś własnego. Dla jeszcze innych własna firma jest jedyną dostępną alternatywą w sytuacji braku pracy. Jakikolwiek nie byłby powód, decyzja o rozpoczęciu nowego etapu w karierze do łatwych nie należy.

Plusy posiadania własnej działalności gospodarczej są oczywiste: sam jesteś swoim szefem, sam określasz czas pracy, decydujesz o ofercie firmy i kierunku jej rozwoju, tworzysz własną markę, robisz to, co lubisz, a możliwe do zarobienia pieniądze są dużo większe niż to, co oferował ci etat.

Nie brak jednak minusów: początki nie są łatwe, ponosisz pełną odpowiedzialność prawną i finansową, nie wiesz kiedy i ile zarobisz, a samoregulacja czasu pracy oznacza często brak weekendów i urlopu.

Ci, którym pomimo trudności się powiodło zgodnie przyznają, że było warto. Najważniejsze to przygotować się i podejść do całego procesu profesjonalnie, przemyśleć dokładnie błędy innych, unikać bujania w obłokach i łatwo się nie poddawać. Od strony formalnej założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane i zamyka się w kilku krokach.

 

Uwaga

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu. Umożliwia ona prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które prowadzą działalność, ale ich miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia. Nie muszą one rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG i płacić składek na ZUS. Dochody z działalności nierejestrowanej rozliczane są na zasadach ogólnych. Skorzystać z tej formy zarobkowania mogą osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

Zakładanie działalności gospodarczej – wymagania

 

Jednoosobową działalność gospodarczą może założyć osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo Polski, innego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W przypadku obywateli pozostałych państw rejestracja jest możliwa po spełnieniu dodatkowych wymagań.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zatrudniać pracowników. Jedynie w przypadku firm, które zdecydowały się na kartę podatkową jako formę opodatkowania istnieją pewne ograniczenia. Nie mogą one zatrudniać pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło lub zlecenie), a jedynie na podstawie umów o pracę. Firmy takie mają także przypisany limit zatrudnienia do pięciu osób, a w przypadku niektórych form działalności do trzech osób.

 

Zakładanie działalności gospodarczej – wybór kodu PKD

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) to zestaw unikalnych 5-znakowych kodów pod którymi kryją się różne rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, np. kod 10.32.Z – produkcja soków z owoców i warzyw. Spośród nich przyszły przedsiębiorca wybiera ten najbardziej odpowiadający jego zamierzeniom.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach jednej firmy prowadzić kilka różnych typów działalności, np. szyć ubrania i udzielać korepetycji. Należy wtedy dla każdego typu aktywności pobrać osobny kod.

Wyszukiwarki kodów znajdziemy w internecie. Polecam serwis Biznes.gov.pl, który umożliwia dodatkowo sprawdzenie czy z konkretną działalnością powiązane są jakieś inne procedury administracyjne, np. wymagane zezwolenia. Wybrany kod potrzebny będzie podczas wypełniania formularza CEIDG-1.

Przedsiębiorca może poszerzyć lub zawęzić zakres  działalności dodając lub wykreślają kody. Może także całkowicie zmienić rodzaj usług, które oferuje jego firma. Zmiana kodów odbywa się przez wypełnienie formularza aktualizacji i jest bezpłatna.